ภาคใต้ (3)

GIZMAN By Mangpong @ บลูพอร์ต หัวหิน

ชั้น 2 บลูพอร์ต หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

0-3290-8124

.Life (ดอทไลฟ์) @ เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

ชั้น 2 ไอทีโซน

ภูเก็ต

โทร. 088-181-0474

.Life (ดอทไลฟ์) @ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

สงขลา

092-250-1778