ใหม่ Roomba® i7+

กำจัดฝุ่นจากหุ่นยนต์ได้เอง เพื่อให้คุณลืมว่าจะต้องดูดฝุ่นไปอีกหลายสัปดาห์ ด้วย Clean Base™ แท่นกำจัดขยะอัตโนมัติ

Your partners for a cleaner home

Mirra® 530

Mirra uses enhanced robotic technology to deep clean pool surfaces and water for you, removing leaves, hair and dirt, as well as algae, pollen and bacteria.

฿67,500

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ iRobot® Mirra Submerge

Mirra® Pool Cleaners

Starting at 4,500 THB / Month

Takes the work out of cleaning a pool.

iRobot™ Braava jet™ m6

The Braava jet m series is our most advanced mopping robot. With less effort, the Braava m6 is the ultimate robot mop that will clean your home like you would.

฿26,900

Braava jet m6 along the edge

Braava® Robot Mops

Starting at 1,290 THB / Month

Mops floors to tackle dirt, stains, and grime, delivering fresh, clean floors every day.

iRobot® Roomba® e5

The Roomba® e5 robot vacuum uses Dual Multi-Surface Rubber Brushes and Power-Lifting suction to remove everything from small dust to large debris.

฿23,900

Roomba® Robot Vacuums

Starting at 1,490 THB / Month

Stays ahead of dust, dirt, and debris to help keep your floors clean, every day.

WHAT's NEW

2019.02.26 test

Join our mailing List.